• STRUČAN I MOTIVIRAN NASTAVNI KADAR

  • DOBRODOŠLI U TEHNIČKU ŠKOLU ZENICA

    O NAMA

Dugogodišnja tradicija i obrazovanje naših učenika.