Sekcije

U sklopu Tehničke škole djeluju sljedeće sekcije:

Elektrotehnička sekcija

30222393_1654250991335290_8296225173313421312_n

Arhitektonska sekcija

30703816_1667679439992445_4206760925576822784_n

Metalurška sekcija

30710758_1667678853325837_8325550110498881536_n

Dramska sekcija

dramska sekcija

Sekcija kompjuterskog dizajna proizvoda

30412194_1654251178001938_7866400140708282368_n

Mašinska sekcija

30728381_1667678909992498_6805873974027747328_n

Sekcija AutoCAD

30709457_1667679489992440_2223368401496047616_n

Saobraćajna sekcija

30714406_1667679233325799_1111322972523593728_n

Muzička sekcija

30706093_1667678956659160_4676248800044515328_n

Ekološka sekcija

30726742_1667679563325766_6114198099784105984_n

Informatička sekcija

29366060_1635330293227360_4719261166642135040_n

Sekcija ArchiCAD

ArchiCAD

Geodetska sekcija

30740448_1667679029992486_767368793025413120_n

Sportska sekcija

30727377_1667679089992480_2367703908509286400_n

Historijska sekcija

30716735_1667679303325792_8914336916430651392_n