Zanimanja

ZANIMANJA TEHNIČKE ŠKOLE

Elektrotehničar računarske tehnike i automatike

Izborom ovog zanimanja za nastavak Vašeg obrazovanja osposobljavate se za: montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje računarske opreme i sistema, programiranje u jednom od programskih jezika, mjerenje, ispitivanje, upravljanje i regulisanje sistema automatskog upravljanja.

Elektrotehničar energetike

Elektrotehničari energetike vrše projektovanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme, pronalaze i otklanjaju kvarove, vrše mjerenja, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uređaja.

Elektrotehničar elektronike

Tehničari elektronike rade na sastavljanju i održavanju elektroničke i telekomunikacijske opreme. Izborom ovog zanimanja za nastavak vašeg obrazovanja osposobljavate se za obavljanje tehnoloških poslova u primjeni elektronskih komponenti, za rad na mjerenju i ispitivanju u proizvodnji i primjeni elektronskih komponenti.

Mašinski tehničar

Mašinski tehničari zajedno sa inženjerima mašinstva, konstruiraju sklopove mašina, mašinskih postrojenja, mašinske opreme, razrađuju tehnološke postupke za proizvodnju mašinskih proizvoda i kontroliraju proizvodnju mašinskih proizvoda.

Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama

Izborom ovog zanimanja za nastavak vašeg obrazovanja osposobljavate se za:rad na računarima koji obuhvata kompjutersku grafiku, modeliranje pomoću računara, pripremu, podešavanje, programiranje i upravljanje kompjuterski vođenim mašinama (CNC).

Tehničar drumskog saobraćaja

Izborom ovog zanimanja za nastavak vašeg obrazovanja osposobljavate se za: organizaciju prevoza putnika i robe, regulisanje i bezbjednost u drumskom saobraćaj, savladavanje savremenih zahtjeva transporta, principa i zakonitosti regulisanja drumskog saobraćaja.

Arhitektonski tehničar

Izborom ovog zanimanja za nastavak vašeg obrazovanja osposobljavate se da predstavite i razumijete prostor, razradite projekte stambenih i individualnih objekata, upoznate se sa historijskim razvojem arhitekture.

 

Metalurški tehničar

Izborom ovog zanimanja za nastavak vašeg obrazovanja osposobljavate se za poslove dobijanja i prerade metala i legura; stičete znanja o mineralima, njihovim hemijskim, mehaničkim i drugim osobinama, njihovom praktičnom i funkcionalnom značaju; upoznajete se sa radom mašina i uređaja koji se koriste u metalurgiji.

Geodetski tehničar-geometar

Geodetski tehničari, zajedno sa inženjerima geodezije, vrše poslove snimanja terena, premjeravanja, izrade planova i karata zemljine površine i registriranje u katastarske knjige.